STORY-artwork-5

De nieuwe anarchisten deugen

Design Accelerationist

 • Theo Ploeg
 • New World
 • 4 min
 • ‘De meeste mensen deugen’, beweerde Rutger Bregman op een oktober 2015 bij De Correspondent. Een gevaarlijk idee, zo schrijft hij. Wij weten echter niet beter.

   

  Het anarchisme, zoals dat in de negentiende eeuw is opgeschreven door de Russische denker Peter Kropotkin, één van de belangrijke grondleggers van de stroming die gelooft dat mensen zonder leider kunnen samenleven, zou dit jaar zo maar eens écht kunnen beginnen, sluit Bregman zijn artikel af. Zijn destijds extreme manier van denken past uitstekend bij onze huidige netwerksamenleving. Toch ontbreekt er nogal wat in het verhaal van Bregman.

   

  Jesus_Christ_Superstar_Anarchy

   

  Voor ons bij K:MAG is dat anarchisme namelijk al lang begonnen. In een nieuwe, sterk gemoderniseerde vorm. De essentie is echter hetzelfde. We werken onbaatzuchtig met elkaar samen, rekenen op elkaar, bouwen samen iets op en vertrouwen grote instituten en de overheid niet meer. Sterker nog: we negeren ze.

   

  Onze inspiratiebron is niet zozeer Kropotkin, maar denkers en doeners die direct en indirect door zijn werk zijn beïnvloed. Zoals mediatheoreticus Marshall McLuhan (1911-1980) wiens ideeën de blauwdruk zijn voor de Californische ideologie, een denkstroming die gelooft dat de digitale revolutie vrijheid brengt. Die ontstond begin jaren negentig, net na de val van de muur, in Silicon Valley. Volgens Bregman is dat juist een plek waar het geloof in specialisten en hiërarchie groot is.

   

  anarchy_graffiti_urban_art_women_paint_1920x1200

   

  Niets is minder waar. De Californische ideologie is in de kern anarchistisch, niet kapitalistisch, communistisch of neoliberaal. De ideeën van McLuhan, internettechnologie als vernieuwer, implosie van hiërarchie, de opkomst van netwerken, de amateur als superieur aan de specialist, worden er gekoppeld aan een post-kapitalistische visie op de economie die lijkt op het vroege vrijemarktdenken voordat multinationals en de overheid roet in het eten gooiden.

   

  Wie zich verdiept in de geschiedenis leert dat anarchisme en het vroege kapitalisme (dat toen nog niet zo heette) veel met elkaar gemeen hebben. Beide gaan uit van het vermogen van gewone mensen om samen, zonder inmenging van leiders, de maatschappij vorm te geven. De Amerikaanse socioloog Noam Chomsky heeft de afgelopen jaren veelvuldig aangetoond dat ons huidige economische systeem helemaal niet strookt met die grondbeginselen van het kapitalisme.

   

   

  Een uitzondering vormt een bedrijf als Google dat ondanks dat veel mensen dat denken, niet primair geïnteresseerd is in het maken van winst, maar in het vormgeven van de toekomst. Daarom doet men er onderzoek naar transhumanisme, steekt Google de middelvinger op naar Shell door zelf te werken aan de milieuvriendelijke auto van de toekomst, en ligt er een plan om via het plaatsen van ballonnen in de stratosfeer iedereen ter wereld gratis aan te sluiten op internet.

   

  De mensen die bij Google werken deugen. Vernieuwers, post-kapitalisten, samenwerkers, accelerationisten, neo-hippies, nieuwe anarchisten. Kortom, ze deugen. Net als wij. En wij doen hetzelfde. We werken samen met gelijkgestemden verspreid over de hele wereld. We worden niet gedreven door geld, maar volgen ons hart. We geloven in een andere wereld die we alleen én samen opbouwen. We geloven dat we deugen. Goed nieuws voor Bregman en de lezers van De Correspondent. Wij bij K:MAG deugen. Wij gedragen ons als nieuwe anarchisten en doen dat al best een tijdje.

   

  LIKE KROOKS ALS JE ONS TOF VINDT: